آمار کل " صادرات به" کشور (جيبوتي) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمانشاه جيبوتي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 2,123,792 35,670,832,946 Rls. 1,190,723 $
2 12 1394 كرمانشاه جيبوتي 27132000 قيرنفت 1,047,784 16,635,224,274 Rls. 555,325 $
مجموع کل
52,306,057,220 ريال
مجموع کل
1,746,048 دلار
[1]