آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمانشاه عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 170,518,450 1,680,521,839,681 Rls. 56,493,310 $
2 12 1394 كرمانشاه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,166,104,520 1,521,810,293,088 Rls. 51,704,523 $
3 12 1394 كرمانشاه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 16,754,590 1,367,958,838,685 Rls. 46,587,699 $
4 12 1394 كرمانشاه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 14,743,930 1,046,763,192,798 Rls. 35,433,264 $
5 12 1394 كرمانشاه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 7,252,160 637,201,425,150 Rls. 21,683,122 $
6 12 1394 كرمانشاه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 3,768,858 580,628,163,315 Rls. 19,599,513 $
7 12 1394 كرمانشاه عراق 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 21,146,000 396,752,997,306 Rls. 13,445,878 $
8 12 1394 كرمانشاه عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 3,556,876 349,359,208,125 Rls. 11,705,410 $
9 12 1394 كرمانشاه عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 3,125,819 272,664,690,075 Rls. 9,249,178 $
10 12 1394 كرمانشاه عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,749,351 231,277,008,602 Rls. 7,787,976 $
11 12 1394 كرمانشاه عراق 04031090 ماست 6,734,576 205,027,367,166 Rls. 6,980,765 $
12 12 1394 كرمانشاه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,220,580 196,209,379,830 Rls. 6,507,240 $
13 12 1394 كرمانشاه عراق 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 2,096,250 124,951,425,216 Rls. 4,144,724 $
14 12 1394 كرمانشاه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 18,213,797 117,390,949,749 Rls. 3,943,429 $
15 12 1394 كرمانشاه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 15,542,049 111,749,075,669 Rls. 3,720,232 $
16 12 1394 كرمانشاه عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 134,954,710 100,903,378,480 Rls. 3,414,283 $
17 12 1394 كرمانشاه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 4,099,653 100,513,495,265 Rls. 3,399,922 $
18 12 1394 كرمانشاه عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,151,665 100,272,592,122 Rls. 3,453,661 $
19 12 1394 كرمانشاه عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 10,772,615 96,798,686,433 Rls. 3,220,690 $
20 12 1394 كرمانشاه عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 1,678,179 94,805,643,192 Rls. 3,188,540 $
21 12 1394 كرمانشاه عراق 07031000 پيازوموسير 6,382,483 74,928,114,278 Rls. 2,493,327 $
22 12 1394 كرمانشاه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 4,123,692 68,669,188,114 Rls. 2,347,718 $
23 12 1394 كرمانشاه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 4,714,090 60,654,912,168 Rls. 2,020,958 $
24 12 1394 كرمانشاه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 631,420 56,086,656,420 Rls. 1,893,485 $
25 12 1394 كرمانشاه عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 7,813,165 54,945,116,358 Rls. 1,846,533 $
26 12 1394 كرمانشاه عراق 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 1,121,270 52,227,064,034 Rls. 1,748,949 $
27 12 1394 كرمانشاه عراق 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 359,472 52,018,855,460 Rls. 1,737,962 $
28 12 1394 كرمانشاه عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 3,699,470 48,730,076,885 Rls. 1,616,375 $
29 12 1394 كرمانشاه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 40,000,000 45,365,600,000 Rls. 1,598,904 $
30 12 1394 كرمانشاه عراق 07115900 دنبلان زميني و سايرقارچها محفوظ شده بصورت موقت... بجزنوع آگاري کوس 758,729 45,101,635,745 Rls. 1,498,187 $
31 12 1394 كرمانشاه عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 262,230 42,706,884,446 Rls. 1,442,210 $
32 12 1394 كرمانشاه عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 380,504 33,842,865,168 Rls. 1,128,982 $
33 12 1394 كرمانشاه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 624,540 31,187,266,749 Rls. 1,047,900 $
34 12 1394 كرمانشاه عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 2,433,677 31,136,768,168 Rls. 1,038,159 $
35 12 1394 كرمانشاه عراق 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 464,675 30,415,591,462 Rls. 1,032,780 $
36 12 1394 كرمانشاه عراق 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 612,987 29,693,907,901 Rls. 984,711 $
37 12 1394 كرمانشاه عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,507,550 26,323,018,232 Rls. 892,727 $
38 12 1394 كرمانشاه عراق 21061011 ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 826,830 24,325,953,975 Rls. 826,734 $
39 12 1394 كرمانشاه عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 264,840 23,900,640,690 Rls. 794,520 $
40 12 1394 كرمانشاه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,287,620 21,378,896,536 Rls. 708,189 $
41 12 1394 كرمانشاه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 224,625 20,329,407,600 Rls. 673,875 $
42 12 1394 كرمانشاه عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 1,840,608 19,597,100,611 Rls. 655,611 $
43 12 1394 كرمانشاه عراق 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 319,660 19,485,212,230 Rls. 645,714 $
44 12 1394 كرمانشاه عراق 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 207,971 18,397,243,536 Rls. 623,807 $
45 12 1394 كرمانشاه عراق 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 235,200 17,467,719,024 Rls. 587,655 $
46 12 1394 كرمانشاه عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 204,636 17,457,039,960 Rls. 583,481 $
47 12 1394 كرمانشاه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 39,825 16,686,583,119 Rls. 557,515 $
48 12 1394 كرمانشاه عراق 39269060 پريفرم (PET) 298,217 14,911,052,582 Rls. 506,870 $
49 12 1394 كرمانشاه عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 865,940 14,512,427,988 Rls. 483,841 $
50 12 1394 كرمانشاه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 1,214,340 13,714,317,600 Rls. 454,000 $
51 12 1394 كرمانشاه عراق 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 155,500 13,609,496,730 Rls. 466,211 $
52 12 1394 كرمانشاه عراق 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 137,250 12,691,976,625 Rls. 424,125 $
53 12 1394 كرمانشاه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 136,650 12,376,326,300 Rls. 409,950 $
54 12 1394 كرمانشاه عراق 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 764,165 11,975,343,782 Rls. 397,366 $
55 12 1394 كرمانشاه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,021,350 11,957,959,687 Rls. 396,543 $
56 12 1394 كرمانشاه عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 128,213 11,202,064,087 Rls. 371,152 $
57 12 1394 كرمانشاه عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 103,971 10,732,847,901 Rls. 359,096 $
58 12 1394 كرمانشاه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 588,466 10,476,795,884 Rls. 349,040 $
59 12 1394 كرمانشاه عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,039,996 10,004,944,872 Rls. 332,709 $
60 12 1394 كرمانشاه عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 906,020 9,935,870,553 Rls. 330,387 $
61 12 1394 كرمانشاه عراق 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 413,857 9,912,426,492 Rls. 330,546 $
62 12 1394 كرمانشاه عراق 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 123,470 9,244,991,560 Rls. 308,677 $
63 12 1394 كرمانشاه عراق 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 148,827 8,852,945,976 Rls. 297,655 $
64 12 1394 كرمانشاه عراق 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 689,960 8,681,712,675 Rls. 288,125 $
65 12 1394 كرمانشاه عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 283,187 8,544,537,558 Rls. 283,188 $
66 12 1394 كرمانشاه عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 332,604 8,305,063,202 Rls. 281,563 $
67 12 1394 كرمانشاه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 2,272,840 8,153,482,612 Rls. 272,654 $
68 12 1394 كرمانشاه عراق 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 90,000 8,079,210,000 Rls. 270,000 $
69 12 1394 كرمانشاه عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 137,000 7,446,703,500 Rls. 246,600 $
70 12 1394 كرمانشاه عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 1,947,192 7,015,333,888 Rls. 233,832 $
71 12 1394 كرمانشاه عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 85,140 6,866,715,240 Rls. 230,680 $
72 12 1394 كرمانشاه عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 431,172 6,388,622,380 Rls. 211,540 $
73 12 1394 كرمانشاه عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,667,170 6,319,183,572 Rls. 215,538 $
74 12 1394 كرمانشاه عراق 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 69,883 6,311,625,720 Rls. 210,360 $
75 12 1394 كرمانشاه عراق 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 112,020 5,974,497,648 Rls. 201,636 $
76 12 1394 كرمانشاه عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 1,520,760 5,948,506,621 Rls. 198,043 $
77 12 1394 كرمانشاه عراق 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 2,320,418 5,856,883,734 Rls. 197,204 $
78 12 1394 كرمانشاه عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 43,326 5,769,540,765 Rls. 195,356 $
79 12 1394 كرمانشاه عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 64,730 5,744,403,360 Rls. 194,192 $
80 12 1394 كرمانشاه عراق 08105000 کيوي، تازه 252,885 5,715,159,288 Rls. 190,332 $
81 12 1394 كرمانشاه عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 61,020 5,526,657,120 Rls. 183,060 $
82 12 1394 كرمانشاه عراق 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 60,450 5,363,264,250 Rls. 181,007 $
83 12 1394 كرمانشاه عراق 25202000 ک گچ 6,603,403 5,255,255,157 Rls. 179,347 $
84 12 1394 كرمانشاه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 83,088 4,926,681,414 Rls. 166,392 $
85 12 1394 كرمانشاه عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 92,300 4,800,341,592 Rls. 158,988 $
86 12 1394 كرمانشاه عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 38,828 3,834,540,125 Rls. 131,032 $
87 12 1394 كرمانشاه عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 293,500 3,737,966,540 Rls. 123,840 $
88 12 1394 كرمانشاه عراق 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 24,300 3,639,654,000 Rls. 121,500 $
89 12 1394 كرمانشاه عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 144,560 3,535,556,763 Rls. 120,612 $
90 12 1394 كرمانشاه عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 29,880 3,529,282,971 Rls. 117,435 $
91 12 1394 كرمانشاه عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 36,864 3,451,852,800 Rls. 115,200 $
92 12 1394 كرمانشاه عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,929 3,183,836,748 Rls. 107,150 $
93 12 1394 كرمانشاه عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 2,161,380 2,822,400,188 Rls. 93,496 $
94 12 1394 كرمانشاه عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 28,860 2,704,763,160 Rls. 89,580 $
95 12 1394 كرمانشاه عراق 48051990 ساير کاغذهاي فلوتينگ غيرمذکوردرجاي ديگر 213,045 2,694,279,827 Rls. 89,305 $
96 12 1394 كرمانشاه عراق 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 104,500 2,638,347,725 Rls. 88,825 $
97 12 1394 كرمانشاه عراق 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 50,963 2,596,798,767 Rls. 87,814 $
98 12 1394 كرمانشاه عراق 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 38,000 2,504,070,800 Rls. 83,606 $
99 12 1394 كرمانشاه عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 183,441 2,473,168,040 Rls. 82,549 $
100 12 1394 كرمانشاه عراق 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 96,000 2,440,273,500 Rls. 81,600 $
مجموع کل
10,691,510,930,685 ريال
مجموع کل
361,231,674 دلار