آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان اردن 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 138,000 33,274,586,000 Rls. 1,140,000 $
2 12 1394 كرمان اردن 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 49,000 11,595,696,000 Rls. 384,000 $
مجموع کل
44,870,282,000 ريال
مجموع کل
1,524,000 دلار
[1]