آمار کل " صادرات به" کشور (اسلواكي) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان اسلواكي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 70,250 34,062,794,700 Rls. 1,159,013 $
2 12 1394 كرمان اسلواكي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 104,250 24,338,720,400 Rls. 845,314 $
3 12 1394 كرمان اسلواكي 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 44,000 10,448,160,800 Rls. 347,600 $
مجموع کل
68,849,675,900 ريال
مجموع کل
2,351,927 دلار
[1]