آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان اسپانيا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 146,700 36,488,067,070 Rls. 1,218,765 $
2 12 1394 كرمان اسپانيا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 24,000 20,221,152,000 Rls. 672,000 $
3 12 1394 كرمان اسپانيا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 9,982,560,000 Rls. 336,000 $
4 12 1394 كرمان اسپانيا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 12,500 2,996,000,000 Rls. 100,000 $
مجموع کل
69,687,779,070 ريال
مجموع کل
2,326,765 دلار
[1]