آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 182,404 88,477,110,380 Rls. 2,995,066 $
2 12 1394 كرمان ايتاليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 101,000 23,811,886,200 Rls. 800,300 $
3 12 1394 كرمان ايتاليا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 55,000 13,455,218,000 Rls. 447,500 $
مجموع کل
125,744,214,580 ريال
مجموع کل
4,242,866 دلار
[1]