آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان تاجيكستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 93,535 21,904,415,133 Rls. 755,039 $
2 12 1394 كرمان تاجيكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 288,055 8,965,141,430 Rls. 311,993 $
3 12 1394 كرمان تاجيكستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 49,496 4,212,604,560 Rls. 148,488 $
4 12 1394 كرمان تاجيكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 36,180 921,175,362 Rls. 30,755 $
5 12 1394 كرمان تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,910 351,290,541 Rls. 11,731 $
6 12 1394 كرمان تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 16,698 153,827,936 Rls. 5,136 $
7 12 1394 كرمان تاجيكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,020 76,382,700 Rls. 2,550 $
8 12 1394 كرمان تاجيكستان 70193910 پشم شيشه 1,170 42,055,416 Rls. 1,404 $
9 12 1394 كرمان تاجيكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 90 4,835,090 Rls. 169 $
10 12 1394 كرمان تاجيكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 1,000 1,407,838 Rls. 47 $
11 12 1394 كرمان تاجيكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 24 1,316,060 Rls. 46 $
12 12 1394 كرمان تاجيكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 5 449,550 Rls. 15 $
مجموع کل
36,634,901,616 ريال
مجموع کل
1,267,373 دلار
[1]