آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان تايوان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 412,500 109,856,177,500 Rls. 3,719,000 $
2 12 1394 كرمان تايوان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 262,500 71,349,535,000 Rls. 2,372,500 $
3 12 1394 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 201,873 39,879,545,374 Rls. 1,349,692 $
4 12 1394 كرمان تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 191,178 36,951,038,000 Rls. 1,267,940 $
5 12 1394 كرمان تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 103,607 18,916,414,951 Rls. 643,243 $
6 12 1394 كرمان تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 92,145 13,160,321,401 Rls. 445,331 $
7 12 1394 كرمان تايوان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 17,696 2,661,784,328 Rls. 89,542 $
8 12 1394 كرمان تايوان 47071000 كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار 4,584 826,142,360 Rls. 28,876 $
9 12 1394 كرمان تايوان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 506 68,792,724 Rls. 2,277 $
10 12 1394 كرمان تايوان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 330 44,483,175 Rls. 1,485 $
مجموع کل
293,714,234,813 ريال
مجموع کل
9,919,887 دلار
[1]