آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 129,460 9,868,699,275 Rls. 350,213 $
2 12 1394 كرمان تركمنستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 98,324 7,547,489,809 Rls. 256,939 $
3 12 1394 كرمان تركمنستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 56,266 6,675,938,672 Rls. 225,064 $
4 12 1394 كرمان تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 86,730 6,235,676,129 Rls. 219,758 $
5 12 1394 كرمان تركمنستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 2,300,500 4,666,171,300 Rls. 160,771 $
6 12 1394 كرمان تركمنستان 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 1,260 150,973,200 Rls. 5,040 $
7 12 1394 كرمان تركمنستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 12,240 143,302,500 Rls. 4,950 $
8 12 1394 كرمان تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 4,070 84,239,232 Rls. 2,849 $
9 12 1394 كرمان تركمنستان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,700 34,136,256 Rls. 1,155 $
10 12 1394 كرمان تركمنستان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 427 12,196,209 Rls. 412 $
11 12 1394 كرمان تركمنستان 25169000 - ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 470 5,703,150 Rls. 197 $
12 12 1394 كرمان تركمنستان 62046300 شلوار حتي داراي بند وپيش بند،نيم شلوار،شلوار کوتاه، زنانه يا دخترا نه،ا ز الياف سنتتيک 20 2,956,800 Rls. 100 $
13 12 1394 كرمان تركمنستان 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 50 868,500 Rls. 30 $
مجموع کل
35,428,351,031 ريال
مجموع کل
1,227,478 دلار
[1]