آمار کل " صادرات به" کشور (عربستان سعودي) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان عربستان سعودي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 325,000 75,781,737,500 Rls. 2,566,044 $
2 12 1394 كرمان عربستان سعودي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 103,500 50,683,132,500 Rls. 1,707,750 $
3 12 1394 كرمان عربستان سعودي 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 38,000 9,817,990,000 Rls. 327,700 $
مجموع کل
136,282,860,000 ريال
مجموع کل
4,601,494 دلار
[1]