آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان مصر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 96,000 22,927,069,600 Rls. 778,400 $
2 12 1394 كرمان مصر 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 72,000 18,877,473,600 Rls. 628,800 $
3 12 1394 كرمان مصر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 14,300 7,124,038,350 Rls. 235,950 $
مجموع کل
48,928,581,550 ريال
مجموع کل
1,643,150 دلار
[1]