آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان هلند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 764,000 193,294,490,400 Rls. 6,422,400 $
2 12 1394 كرمان هلند 72027000 فروموليبدن. 419,250 139,258,311,833 Rls. 4,725,074 $
3 12 1394 كرمان هلند 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 24,000 6,523,632,000 Rls. 216,000 $
4 12 1394 كرمان هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 40,020 5,957,101,200 Rls. 199,080 $
مجموع کل
345,033,535,433 ريال
مجموع کل
11,562,554 دلار
[1]