آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 147,500 37,237,507,750 Rls. 1,245,900 $
2 12 1394 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 42,340 20,676,496,500 Rls. 698,610 $
3 12 1394 كرمان هند 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 49,000 12,887,431,200 Rls. 426,900 $
4 12 1394 كرمان هند 72027000 فروموليبدن. 40,000 10,246,998,546 Rls. 340,853 $
5 12 1394 كرمان هند 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 10,066 1,627,006,836 Rls. 53,853 $
مجموع کل
82,675,440,832 ريال
مجموع کل
2,766,116 دلار
[1]