آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان هنگ كنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,774,000 1,386,690,957,700 Rls. 46,257,597 $
2 12 1394 كرمان هنگ كنگ 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 2,805,900 676,485,586,410 Rls. 22,470,965 $
3 12 1394 كرمان هنگ كنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,800 2,361,195,200 Rls. 78,400 $
4 12 1394 كرمان هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,500 2,038,890,000 Rls. 70,000 $
مجموع کل
2,067,576,629,310 ريال
مجموع کل
68,876,962 دلار
[1]