آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان يونان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 840,000 211,707,682,000 Rls. 7,084,000 $
2 12 1394 كرمان يونان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 340,000 83,431,386,000 Rls. 2,770,000 $
3 12 1394 كرمان يونان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 13,363 11,209,026,500 Rls. 374,150 $
4 12 1394 كرمان يونان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,100 9,936,986,400 Rls. 331,650 $
مجموع کل
316,285,080,900 ريال
مجموع کل
10,559,800 دلار
[1]