آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 75,491,000 136,107,182,265 Rls. 4,667,669 $
2 12 1394 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 53,700,000 86,566,927,000 Rls. 2,945,722 $
3 12 1394 كرمان پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 282,297 15,886,171,269 Rls. 536,364 $
4 12 1394 كرمان پاكستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,000,000 13,875,298,000 Rls. 460,000 $
5 12 1394 كرمان پاكستان 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 75,240 9,089,593,920 Rls. 300,960 $
6 12 1394 كرمان پاكستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 30,860 3,697,892,080 Rls. 123,440 $
7 12 1394 كرمان پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 36,845 1,886,155,558 Rls. 63,912 $
8 12 1394 كرمان پاكستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 52,055 801,246,697 Rls. 26,548 $
مجموع کل
267,910,466,788 ريال
مجموع کل
9,124,615 دلار
[1]