آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ماه شهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ماه شهر امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 225,919,000 5,910,850,298,171 Rls. 204,235,057 $
مجموع کل
5,910,850,298,171 ريال
مجموع کل
204,235,057 دلار
[1]