آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مراغه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 384,160 40,100,644,990 Rls. 1,344,379 $
مجموع کل
40,100,644,990 ريال
مجموع کل
1,344,379 دلار
[1]