آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مراغه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 6,608,990 31,976,798,115 Rls. 1,072,346 $
2 12 1394 مراغه گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 552,200 13,073,494,936 Rls. 441,760 $
3 12 1394 مراغه گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,741,120 8,626,212,779 Rls. 289,862 $
4 12 1394 مراغه گرجستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 26,000 1,100,625,000 Rls. 38,889 $
مجموع کل
54,777,130,830 ريال
مجموع کل
1,842,857 دلار
[1]