آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 415,700 22,257,535,800 Rls. 755,087 $
2 12 1394 مشهد ارمنستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 38,578 6,218,697,234 Rls. 211,534 $
3 12 1394 مشهد ارمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 140,126 4,147,928,249 Rls. 145,119 $
4 12 1394 مشهد ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 23,560 1,623,038,976 Rls. 54,190 $
5 12 1394 مشهد ارمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 44,000 834,962,700 Rls. 28,600 $
6 12 1394 مشهد ارمنستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 662 385,740,432 Rls. 12,817 $
7 12 1394 مشهد ارمنستان 28112100 دي ا کسيدکربن 18,000 76,293,900 Rls. 2,695 $
مجموع کل
35,544,197,291 ريال
مجموع کل
1,210,041 دلار
[1]