آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 61,873 18,953,533,832 Rls. 635,921 $
2 12 1394 مشهد استراليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 210 10,076,873,228 Rls. 339,544 $
3 12 1394 مشهد استراليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 26,810 6,147,291,280 Rls. 206,404 $
4 12 1394 مشهد استراليا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 38 2,100,011,146 Rls. 71,375 $
5 12 1394 مشهد استراليا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 15 891,259,512 Rls. 29,927 $
6 12 1394 مشهد استراليا 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 3,120 454,519,088 Rls. 15,113 $
7 12 1394 مشهد استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 6,101 431,743,014 Rls. 14,888 $
8 12 1394 مشهد استراليا 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 15,536 423,541,300 Rls. 14,170 $
9 12 1394 مشهد استراليا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 6,034 239,409,430 Rls. 7,927 $
10 12 1394 مشهد استراليا 20029010 رب گوجه فرنگي 4,896 221,803,488 Rls. 7,344 $
11 12 1394 مشهد استراليا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,140 193,323,540 Rls. 6,420 $
12 12 1394 مشهد استراليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 450 152,268,480 Rls. 5,040 $
13 12 1394 مشهد استراليا 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 2,076 124,958,592 Rls. 4,152 $
14 12 1394 مشهد استراليا 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 300 122,358,600 Rls. 4,050 $
15 12 1394 مشهد استراليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,935 104,050,386 Rls. 3,483 $
16 12 1394 مشهد استراليا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 3,385 86,793,259 Rls. 3,021 $
17 12 1394 مشهد استراليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 808 73,223,079 Rls. 2,424 $
18 12 1394 مشهد استراليا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,367 72,279,846 Rls. 2,461 $
19 12 1394 مشهد استراليا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 358 56,657,610 Rls. 1,882 $
20 12 1394 مشهد استراليا 08094000 آلو و گوجه , تازه 954 55,747,050 Rls. 1,965 $
21 12 1394 مشهد استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,067 48,427,590 Rls. 1,707 $
22 12 1394 مشهد استراليا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 200 46,526,480 Rls. 1,540 $
23 12 1394 مشهد استراليا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 188 43,746,976 Rls. 1,448 $
24 12 1394 مشهد استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 695 39,726,720 Rls. 1,320 $
25 12 1394 مشهد استراليا 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 150 34,894,860 Rls. 1,155 $
26 12 1394 مشهد استراليا 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 0 34,408,550 Rls. 1,177 $
27 12 1394 مشهد استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 630 34,188,408 Rls. 1,134 $
28 12 1394 مشهد استراليا 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 35 33,148,056 Rls. 1,112 $
29 12 1394 مشهد استراليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 200 30,212,000 Rls. 1,000 $
30 12 1394 مشهد استراليا 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 115 28,670,050 Rls. 950 $
31 12 1394 مشهد استراليا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 225 26,427,634 Rls. 880 $
32 12 1394 مشهد استراليا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 174 25,242,120 Rls. 870 $
33 12 1394 مشهد استراليا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 261 23,565,168 Rls. 783 $
34 12 1394 مشهد استراليا 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 105 18,885,510 Rls. 630 $
35 12 1394 مشهد استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 30 18,368,320 Rls. 610 $
36 12 1394 مشهد استراليا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 200 18,127,200 Rls. 600 $
37 12 1394 مشهد استراليا 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 238 15,545,511 Rls. 517 $
38 12 1394 مشهد استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 170 14,043,150 Rls. 495 $
39 12 1394 مشهد استراليا 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 46 12,677,640 Rls. 426 $
40 12 1394 مشهد استراليا 63031900 پشت دري, پرده وغيره, وا لان ا زموا دنسجي,کشباف ياقلاب باف. 41 12,290,570 Rls. 410 $
41 12 1394 مشهد استراليا 08109020 زرشك تازه 45 12,132,585 Rls. 405 $
42 12 1394 مشهد استراليا 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 15 11,226,588 Rls. 372 $
43 12 1394 مشهد استراليا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 85 10,232,640 Rls. 340 $
44 12 1394 مشهد استراليا 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 55 9,491,932 Rls. 316 $
45 12 1394 مشهد استراليا 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 37 8,934,464 Rls. 296 $
46 12 1394 مشهد استراليا 08132000 آلو ,خشک کرده 205 8,737,960 Rls. 308 $
47 12 1394 مشهد استراليا 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 160 8,670,240 Rls. 288 $
48 12 1394 مشهد استراليا 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 77 8,190,336 Rls. 277 $
49 12 1394 مشهد استراليا 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 250 7,553,000 Rls. 250 $
50 12 1394 مشهد استراليا 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 30 7,194,480 Rls. 240 $
51 12 1394 مشهد استراليا 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 100 6,404,944 Rls. 212 $
52 12 1394 مشهد استراليا 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 18 5,960,790 Rls. 198 $
53 12 1394 مشهد استراليا 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 0 5,933,070 Rls. 198 $
54 12 1394 مشهد استراليا 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 60 5,256,888 Rls. 174 $
55 12 1394 مشهد استراليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 10 2,696,850 Rls. 90 $
56 12 1394 مشهد استراليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 25 2,257,875 Rls. 75 $
57 12 1394 مشهد استراليا 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 16 1,655,808 Rls. 56 $
58 12 1394 مشهد استراليا 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 25 1,027,208 Rls. 34 $
59 12 1394 مشهد استراليا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 60 906,360 Rls. 30 $
60 12 1394 مشهد استراليا 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 20 906,360 Rls. 30 $
61 12 1394 مشهد استراليا 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 20 662,310 Rls. 22 $
62 12 1394 مشهد استراليا 25131000 سنگ پا (pumicestone) 56 652,510 Rls. 23 $
63 12 1394 مشهد استراليا 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 6 633,864 Rls. 21 $
64 12 1394 مشهد استراليا 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 20 604,240 Rls. 20 $
65 12 1394 مشهد استراليا 21069080 کمكمل غذايي، 14 422,968 Rls. 14 $
66 12 1394 مشهد استراليا 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 4 406,154 Rls. 14 $
67 12 1394 مشهد استراليا 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 66 391,365 Rls. 13 $
مجموع کل
41,669,912,062 ريال
مجموع کل
1,400,592 دلار
[1]