آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 91,087 88,414,247,406 Rls. 2,978,256 $
2 12 1394 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 624,135 63,963,527,320 Rls. 2,198,483 $
3 12 1394 مشهد ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 867 38,900,290,740 Rls. 1,291,132 $
4 12 1394 مشهد ايتاليا 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 16,622 16,953,249,557 Rls. 562,060 $
5 12 1394 مشهد ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 5,265 10,929,647,463 Rls. 368,466 $
6 12 1394 مشهد ايتاليا 41120000 چرم بيشتر دباغي شده بعد از دباغي با بعد از كراستينگ ، چرم پارشمينه شده از گوسفند يا بره ، پشم كنده ، لايه لايه بريده شده غيراز شماره 1441 2,320 2,912,490,607 Rls. 97,171 $
7 12 1394 مشهد ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 19,790 2,716,750,080 Rls. 92,928 $
8 12 1394 مشهد ايتاليا 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 58 271,139,600 Rls. 9,235 $
9 12 1394 مشهد ايتاليا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 3 148,423,087 Rls. 5,271 $
10 12 1394 مشهد ايتاليا 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 160 92,024,832 Rls. 3,072 $
11 12 1394 مشهد ايتاليا 08109020 زرشك تازه 123 32,501,520 Rls. 1,107 $
12 12 1394 مشهد ايتاليا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 125 24,956,000 Rls. 850 $
13 12 1394 مشهد ايتاليا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 0 17,771,976 Rls. 624 $
14 12 1394 مشهد ايتاليا 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 128 8,819,046 Rls. 294 $
15 12 1394 مشهد ايتاليا 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 43 5,020,560 Rls. 171 $
16 12 1394 مشهد ايتاليا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 85 3,229,600 Rls. 110 $
17 12 1394 مشهد ايتاليا 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 25 1,820,320 Rls. 62 $
18 12 1394 مشهد ايتاليا 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 17 709,044 Rls. 24 $
19 12 1394 مشهد ايتاليا 44140010 قاب چوبي صنايع دستي براي تابلو ،عكس ،آينه يااشياء همانند شامل خراطي، معرق، مشبك، منبت، نازك كاري ، نقاشي روي چوب ، خاتم 13 135,937 Rls. 5 $
مجموع کل
225,396,754,696 ريال
مجموع کل
7,609,320 دلار
[1]