آمار کل " صادرات به" کشور (بحرين) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد بحرين 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 199 8,858,736,956 Rls. 299,757 $
2 12 1394 مشهد بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 17,953 5,785,759,300 Rls. 196,760 $
3 12 1394 مشهد بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,997 5,095,621,657 Rls. 173,869 $
4 12 1394 مشهد بحرين 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 13,834 4,820,744,184 Rls. 165,508 $
5 12 1394 مشهد بحرين 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 83 3,811,042,017 Rls. 129,405 $
6 12 1394 مشهد بحرين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 45 2,081,789,340 Rls. 69,000 $
7 12 1394 مشهد بحرين 57024200 کف پوش هاي مخمل باف, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي,آماده مصرف 4,908 1,601,984,440 Rls. 53,596 $
8 12 1394 مشهد بحرين 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,074 1,486,021,653 Rls. 49,447 $
9 12 1394 مشهد بحرين 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 1,495 1,359,956,128 Rls. 46,016 $
10 12 1394 مشهد بحرين 08109020 زرشك تازه 3,659 992,191,595 Rls. 32,933 $
11 12 1394 مشهد بحرين 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 6,152 717,007,537 Rls. 23,847 $
12 12 1394 مشهد بحرين 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 7,258 597,941,720 Rls. 19,960 $
13 12 1394 مشهد بحرين 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,290 529,385,437 Rls. 18,493 $
14 12 1394 مشهد بحرين 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 900 314,571,600 Rls. 10,800 $
15 12 1394 مشهد بحرين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,208 274,678,127 Rls. 9,315 $
16 12 1394 مشهد بحرين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,150 271,390,800 Rls. 9,200 $
17 12 1394 مشهد بحرين 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 4,584 247,541,673 Rls. 8,252 $
18 12 1394 مشهد بحرين 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,539 217,883,068 Rls. 7,327 $
19 12 1394 مشهد بحرين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 1,030 159,707,580 Rls. 5,370 $
20 12 1394 مشهد بحرين 04090000 عسل طبيعي 826 118,056,348 Rls. 4,101 $
21 12 1394 مشهد بحرين 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 691 118,002,549 Rls. 4,031 $
22 12 1394 مشهد بحرين 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,880 100,579,204 Rls. 3,357 $
23 12 1394 مشهد بحرين 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 73 65,971,014 Rls. 2,274 $
24 12 1394 مشهد بحرين 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 70 54,997,842 Rls. 1,821 $
25 12 1394 مشهد بحرين 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 407 52,006,811 Rls. 1,775 $
26 12 1394 مشهد بحرين 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 6 42,707,250 Rls. 1,425 $
27 12 1394 مشهد بحرين 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 374 38,843,311 Rls. 1,309 $
28 12 1394 مشهد بحرين 58012600 پارچه هاي شنيل, ا زپنبه. 200 35,868,000 Rls. 1,200 $
29 12 1394 مشهد بحرين 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 158 34,921,809 Rls. 1,159 $
30 12 1394 مشهد بحرين 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 720 33,537,998 Rls. 1,180 $
31 12 1394 مشهد بحرين 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 444 28,032,590 Rls. 962 $
32 12 1394 مشهد بحرين 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 381 27,463,112 Rls. 953 $
33 12 1394 مشهد بحرين 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 83 26,408,280 Rls. 916 $
34 12 1394 مشهد بحرين 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 75 25,586,100 Rls. 900 $
35 12 1394 مشهد بحرين 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 125 24,823,750 Rls. 875 $
36 12 1394 مشهد بحرين 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 172 24,410,130 Rls. 858 $
37 12 1394 مشهد بحرين 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 70 23,438,442 Rls. 808 $
38 12 1394 مشهد بحرين 07122000 پياز خشک کرده حتي بريده شده قطعات 90 22,200,678 Rls. 746 $
39 12 1394 مشهد بحرين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 97 21,939,630 Rls. 761 $
40 12 1394 مشهد بحرين 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 192 19,489,012 Rls. 658 $
41 12 1394 مشهد بحرين 21069085 کآدامس بدون قند 98 17,915,942 Rls. 619 $
42 12 1394 مشهد بحرين 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 297 15,401,665 Rls. 534 $
43 12 1394 مشهد بحرين 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 124 14,309,624 Rls. 496 $
44 12 1394 مشهد بحرين 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 40 13,009,920 Rls. 440 $
45 12 1394 مشهد بحرين 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 10 12,073,600 Rls. 400 $
46 12 1394 مشهد بحرين 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 10 10,485,720 Rls. 360 $
47 12 1394 مشهد بحرين 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 390 9,816,576 Rls. 332 $
48 12 1394 مشهد بحرين 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 26 8,943,264 Rls. 297 $
49 12 1394 مشهد بحرين 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 95 8,518,650 Rls. 285 $
50 12 1394 مشهد بحرين 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 60 7,932,848 Rls. 268 $
51 12 1394 مشهد بحرين 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 74 7,667,712 Rls. 256 $
52 12 1394 مشهد بحرين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 84 7,573,158 Rls. 252 $
53 12 1394 مشهد بحرين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 50 7,373,065 Rls. 250 $
54 12 1394 مشهد بحرين 39241010 ظروف ملامين 50 7,207,500 Rls. 250 $
55 12 1394 مشهد بحرين 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 55 6,465,400 Rls. 220 $
56 12 1394 مشهد بحرين 15099000 روغن زيتون و ا جزا ء آن (باستثناي بکر) 11 5,417,622 Rls. 186 $
57 12 1394 مشهد بحرين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 135 5,368,860 Rls. 189 $
58 12 1394 مشهد بحرين 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 33 5,341,004 Rls. 181 $
59 12 1394 مشهد بحرين 49090000 كارت پستال چاپ شده يا مصور، كارتکهاي چاپ شده با مضمون تهنيت، پيغام يا اطلاعيهکهاي شخصي، حتي مصور، با يا بدون پاكت و تزئينات يا ملحقات. 44 5,272,256 Rls. 176 $
60 12 1394 مشهد بحرين 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 41 4,717,217 Rls. 165 $
61 12 1394 مشهد بحرين 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 110 4,693,896 Rls. 166 $
62 12 1394 مشهد بحرين 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 35 4,529,340 Rls. 158 $
63 12 1394 مشهد بحرين 08131000 زردآلو ,خشک کرده 42 3,775,770 Rls. 126 $
64 12 1394 مشهد بحرين 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 15 3,611,748 Rls. 124 $
65 12 1394 مشهد بحرين 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 81 3,519,855 Rls. 122 $
66 12 1394 مشهد بحرين 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 35 3,481,515 Rls. 123 $
67 12 1394 مشهد بحرين 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 18 3,255,075 Rls. 115 $
68 12 1394 مشهد بحرين 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 200 3,133,188 Rls. 108 $
69 12 1394 مشهد بحرين 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 84 2,918,565 Rls. 101 $
70 12 1394 مشهد بحرين 07123900 ساير قارچهاي خشک شده ودنبلان زميني حتي بريده شده به قطعات... غيرمذکور درجاي ديگر 8 2,679,684 Rls. 92 $
71 12 1394 مشهد بحرين 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 20 2,637,360 Rls. 88 $
72 12 1394 مشهد بحرين 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 65 2,418,660 Rls. 81 $
73 12 1394 مشهد بحرين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 18 2,088,792 Rls. 72 $
74 12 1394 مشهد بحرين 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 122 2,087,386 Rls. 73 $
75 12 1394 مشهد بحرين 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 36 1,837,334 Rls. 64 $
76 12 1394 مشهد بحرين 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 10 1,509,050 Rls. 50 $
77 12 1394 مشهد بحرين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 20 1,470,499 Rls. 51 $
78 12 1394 مشهد بحرين 20021000 گوجه فرنگي,کامل يا به صورت قطعه قطعه , محفوظ شده در سرکه , و غيره 4 1,381,863 Rls. 48 $
79 12 1394 مشهد بحرين 19053200 ويفل ها و ويفرها 24 1,273,622 Rls. 44 $
80 12 1394 مشهد بحرين 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 72 1,235,952 Rls. 43 $
81 12 1394 مشهد بحرين 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 40 990,675 Rls. 35 $
82 12 1394 مشهد بحرين 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 3 959,040 Rls. 32 $
83 12 1394 مشهد بحرين 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 8 958,880 Rls. 32 $
84 12 1394 مشهد بحرين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 10 849,150 Rls. 30 $
85 12 1394 مشهد بحرين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 3 761,884 Rls. 27 $
86 12 1394 مشهد بحرين 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 8 396,270 Rls. 14 $
87 12 1394 مشهد بحرين 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 8 339,660 Rls. 12 $
88 12 1394 مشهد بحرين 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 10 226,440 Rls. 8 $
89 12 1394 مشهد بحرين 12129900 مغز هسته ميوه ها وساير محصولات نباتي تازه، سرد كرده، يخ زده يا خشك كرده كه در جاي ديگري گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 10 147,840 Rls. 5 $
90 12 1394 مشهد بحرين 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 6 142,192 Rls. 5 $
91 12 1394 مشهد بحرين 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 2 88,704 Rls. 3 $
مجموع کل
40,403,450,163 ريال
مجموع کل
1,369,134 دلار
[1]