آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 2,290,547 238,682,059,657 Rls. 8,085,601 $
2 12 1394 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,438,150 120,236,286,051 Rls. 4,040,278 $
3 12 1394 مشهد تاجيكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,440,283 90,152,038,295 Rls. 3,070,979 $
4 12 1394 مشهد تاجيكستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 993,313 87,654,972,695 Rls. 2,920,705 $
5 12 1394 مشهد تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 10,660,667 82,978,742,875 Rls. 2,807,696 $
6 12 1394 مشهد تاجيكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 849,975 74,457,029,345 Rls. 2,494,858 $
7 12 1394 مشهد تاجيكستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 775,290 69,560,717,421 Rls. 2,325,800 $
8 12 1394 مشهد تاجيكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,032,583 56,333,815,615 Rls. 1,893,782 $
9 12 1394 مشهد تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 487,719 47,669,811,463 Rls. 1,606,370 $
10 12 1394 مشهد تاجيكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 783,761 43,479,346,926 Rls. 1,475,486 $
11 12 1394 مشهد تاجيكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 735,720 41,664,892,435 Rls. 1,427,472 $
12 12 1394 مشهد تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 848,271 41,181,567,950 Rls. 1,395,729 $
13 12 1394 مشهد تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,277,365 40,908,124,637 Rls. 1,369,061 $
14 12 1394 مشهد تاجيكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 499,580 38,231,783,546 Rls. 1,284,226 $
15 12 1394 مشهد تاجيكستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 85,373 38,064,623,715 Rls. 1,280,639 $
16 12 1394 مشهد تاجيكستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 1,019,434 36,472,788,949 Rls. 1,224,655 $
17 12 1394 مشهد تاجيكستان 15122900 روغن پنبه دا نه (باستثناي خام )وا جزا ءآن, تصفيه شده يا نشده تغييرنيافته شيميائي 525,223 29,370,573,725 Rls. 997,922 $
18 12 1394 مشهد تاجيكستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 294,037 25,639,865,767 Rls. 875,410 $
19 12 1394 مشهد تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 275,914 24,557,460,155 Rls. 826,847 $
20 12 1394 مشهد تاجيكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 846,873 23,343,173,506 Rls. 794,595 $
21 12 1394 مشهد تاجيكستان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 525,923 19,495,069,523 Rls. 682,627 $
22 12 1394 مشهد تاجيكستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 77,020 18,037,648,380 Rls. 608,972 $
23 12 1394 مشهد تاجيكستان 34011150 صابون رختشويي 671,600 17,683,777,468 Rls. 604,261 $
24 12 1394 مشهد تاجيكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 66,227 15,790,583,174 Rls. 532,805 $
25 12 1394 مشهد تاجيكستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 208,970 15,639,721,842 Rls. 534,645 $
26 12 1394 مشهد تاجيكستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 1,092,294 15,293,838,907 Rls. 517,691 $
27 12 1394 مشهد تاجيكستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 395,454 14,868,804,302 Rls. 499,460 $
28 12 1394 مشهد تاجيكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 164,688 14,671,166,004 Rls. 494,057 $
29 12 1394 مشهد تاجيكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,139,942 14,458,689,339 Rls. 484,716 $
30 12 1394 مشهد تاجيكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 114,520 12,981,464,920 Rls. 437,636 $
31 12 1394 مشهد تاجيكستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 53,000 12,302,544,000 Rls. 421,600 $
32 12 1394 مشهد تاجيكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 189,184 12,257,783,423 Rls. 420,118 $
33 12 1394 مشهد تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 223,703 11,111,455,525 Rls. 383,686 $
34 12 1394 مشهد تاجيكستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 201,160 10,546,818,688 Rls. 355,259 $
35 12 1394 مشهد تاجيكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 411,527 10,343,824,392 Rls. 349,800 $
36 12 1394 مشهد تاجيكستان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 162,780 10,291,126,076 Rls. 343,039 $
37 12 1394 مشهد تاجيكستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 61,380 9,903,826,500 Rls. 333,790 $
38 12 1394 مشهد تاجيكستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 111,437 9,880,036,392 Rls. 334,343 $
39 12 1394 مشهد تاجيكستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 185,005 9,578,827,204 Rls. 322,179 $
40 12 1394 مشهد تاجيكستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 135,802 8,629,048,967 Rls. 288,087 $
41 12 1394 مشهد تاجيكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 41,492 8,622,289,152 Rls. 288,767 $
42 12 1394 مشهد تاجيكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 93,088 8,287,213,917 Rls. 279,265 $
43 12 1394 مشهد تاجيكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 70,530 8,201,441,000 Rls. 282,633 $
44 12 1394 مشهد تاجيكستان 70193910 پشم شيشه 227,569 7,810,654,704 Rls. 263,882 $
45 12 1394 مشهد تاجيكستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 134,967 7,762,595,113 Rls. 266,771 $
46 12 1394 مشهد تاجيكستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 85,261 7,520,452,788 Rls. 255,815 $
47 12 1394 مشهد تاجيكستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 30,644 7,204,574,273 Rls. 240,569 $
48 12 1394 مشهد تاجيكستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 102,489 7,173,017,768 Rls. 245,644 $
49 12 1394 مشهد تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 116,564 6,989,959,371 Rls. 235,082 $
50 12 1394 مشهد تاجيكستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 74,648 6,667,107,704 Rls. 222,760 $
51 12 1394 مشهد تاجيكستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 114,892 6,170,312,640 Rls. 206,808 $
52 12 1394 مشهد تاجيكستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 66,938 5,941,388,910 Rls. 267,257 $
53 12 1394 مشهد تاجيكستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,020 5,926,821,600 Rls. 197,620 $
54 12 1394 مشهد تاجيكستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 47,545 5,642,044,904 Rls. 190,169 $
55 12 1394 مشهد تاجيكستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 89,170 5,584,292,700 Rls. 187,258 $
56 12 1394 مشهد تاجيكستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 632,752 5,208,041,351 Rls. 176,992 $
57 12 1394 مشهد تاجيكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 52,605 4,909,341,840 Rls. 170,710 $
58 12 1394 مشهد تاجيكستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 30,066 4,844,709,900 Rls. 163,784 $
59 12 1394 مشهد تاجيكستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,117,812 4,844,570,577 Rls. 163,615 $
60 12 1394 مشهد تاجيكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 40,320 4,201,689,440 Rls. 140,960 $
61 12 1394 مشهد تاجيكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 62,975 4,168,290,986 Rls. 138,700 $
62 12 1394 مشهد تاجيكستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 17,427 4,147,473,010 Rls. 139,410 $
63 12 1394 مشهد تاجيكستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 171,155 4,034,638,768 Rls. 136,924 $
64 12 1394 مشهد تاجيكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 167,543 4,006,164,802 Rls. 134,035 $
65 12 1394 مشهد تاجيكستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 37,525 3,824,147,000 Rls. 132,100 $
66 12 1394 مشهد تاجيكستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 10,599 3,814,864,480 Rls. 127,948 $
67 12 1394 مشهد تاجيكستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 101,610 3,790,262,714 Rls. 126,690 $
68 12 1394 مشهد تاجيكستان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 69,688 3,716,253,402 Rls. 125,440 $
69 12 1394 مشهد تاجيكستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 49,740 3,705,890,088 Rls. 129,195 $
70 12 1394 مشهد تاجيكستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 61,867 3,698,951,070 Rls. 124,195 $
71 12 1394 مشهد تاجيكستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 48,484 3,694,072,362 Rls. 126,058 $
72 12 1394 مشهد تاجيكستان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 17,077 3,581,986,135 Rls. 119,539 $
73 12 1394 مشهد تاجيكستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 27,648 3,426,083,980 Rls. 113,962 $
74 12 1394 مشهد تاجيكستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 88,535 3,413,148,568 Rls. 118,097 $
75 12 1394 مشهد تاجيكستان 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 71,060 3,361,676,416 Rls. 113,696 $
76 12 1394 مشهد تاجيكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 132,639 3,202,953,082 Rls. 106,110 $
77 12 1394 مشهد تاجيكستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 35,325 3,125,153,685 Rls. 105,976 $
78 12 1394 مشهد تاجيكستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 33,530 3,026,038,275 Rls. 101,040 $
79 12 1394 مشهد تاجيكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 241,630 2,975,748,000 Rls. 98,600 $
80 12 1394 مشهد تاجيكستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 327,004 2,939,913,854 Rls. 103,623 $
81 12 1394 مشهد تاجيكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 46,064 2,938,803,390 Rls. 99,582 $
82 12 1394 مشهد تاجيكستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 31,506 2,881,433,703 Rls. 97,659 $
83 12 1394 مشهد تاجيكستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 37,875 2,847,501,359 Rls. 98,474 $
84 12 1394 مشهد تاجيكستان 34012030 صابون چيپس 129,040 2,844,103,867 Rls. 97,094 $
85 12 1394 مشهد تاجيكستان 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 44,326 2,612,837,870 Rls. 88,652 $
86 12 1394 مشهد تاجيكستان 08105000 کيوي، تازه 87,229 2,593,683,391 Rls. 86,029 $
87 12 1394 مشهد تاجيكستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 33,181 2,580,222,480 Rls. 87,547 $
88 12 1394 مشهد تاجيكستان 84332000 ماشين هاي علف زني(همچنين ميله هاي برش برا ي سوا رکردن روي ترا کتور),غيرمذکوردرجاي ديگر 29,190 2,513,839,590 Rls. 87,570 $
89 12 1394 مشهد تاجيكستان 15132999 روغن پالم سيت ياروغن باباسو غير مذكوردرجاي ديگر . 46,031 2,513,312,910 Rls. 87,177 $
90 12 1394 مشهد تاجيكستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 11,530 2,478,736,086 Rls. 86,163 $
91 12 1394 مشهد تاجيكستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 10,720 2,452,873,950 Rls. 82,172 $
92 12 1394 مشهد تاجيكستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 25,522 2,404,610,620 Rls. 80,857 $
93 12 1394 مشهد تاجيكستان 33051000 شامپوها 31,863 2,352,758,044 Rls. 79,658 $
94 12 1394 مشهد تاجيكستان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 47,064 2,268,169,260 Rls. 77,236 $
95 12 1394 مشهد تاجيكستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 10,976 2,262,077,671 Rls. 77,161 $
96 12 1394 مشهد تاجيكستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 59,892 2,217,709,650 Rls. 74,010 $
97 12 1394 مشهد تاجيكستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 53,244 2,177,083,887 Rls. 74,945 $
98 12 1394 مشهد تاجيكستان 28352500 هيدروژنواورتوفسفات كلسيم (فسفات دي كلسيك) 98,896 2,169,549,471 Rls. 74,138 $
99 12 1394 مشهد تاجيكستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,900 2,154,824,145 Rls. 73,707 $
100 12 1394 مشهد تاجيكستان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 20,592 2,090,880,792 Rls. 72,072 $
مجموع کل
1,764,926,972,219 ريال
مجموع کل
59,696,482 دلار