آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 7,528,010 670,855,699,535 Rls. 22,509,194 $
2 12 1394 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 4,189,182 380,003,203,092 Rls. 12,856,007 $
3 12 1394 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,635,353 233,434,356,238 Rls. 7,906,260 $
4 12 1394 مشهد تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,796,059 194,589,810,429 Rls. 6,529,708 $
5 12 1394 مشهد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 21,234,853 154,171,859,428 Rls. 5,235,753 $
6 12 1394 مشهد تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,368,034 134,035,788,014 Rls. 4,511,200 $
7 12 1394 مشهد تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,740,608 90,656,921,661 Rls. 3,100,784 $
8 12 1394 مشهد تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,306,574 89,248,904,917 Rls. 3,031,822 $
9 12 1394 مشهد تركمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 698,709 88,585,088,582 Rls. 2,981,234 $
10 12 1394 مشهد تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 891,750 86,191,701,232 Rls. 2,917,600 $
11 12 1394 مشهد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 16,191,924 82,598,148,652 Rls. 2,809,295 $
12 12 1394 مشهد تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,341,777 80,766,403,543 Rls. 2,716,370 $
13 12 1394 مشهد تركمنستان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,650,040 63,102,880,052 Rls. 2,142,756 $
14 12 1394 مشهد تركمنستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 3,159,302 62,420,651,399 Rls. 2,144,173 $
15 12 1394 مشهد تركمنستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 130,072 56,197,633,350 Rls. 1,951,081 $
16 12 1394 مشهد تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 630,315 55,983,900,489 Rls. 1,895,673 $
17 12 1394 مشهد تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 752,001 55,579,787,431 Rls. 1,871,705 $
18 12 1394 مشهد تركمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 799,553 55,531,381,663 Rls. 1,894,663 $
19 12 1394 مشهد تركمنستان 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 1,312,704 51,082,031,688 Rls. 1,706,486 $
20 12 1394 مشهد تركمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 2,116,025 49,665,577,902 Rls. 1,692,530 $
21 12 1394 مشهد تركمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 571,035 48,996,932,529 Rls. 1,633,687 $
22 12 1394 مشهد تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 559,317 48,256,980,228 Rls. 1,626,021 $
23 12 1394 مشهد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 859,540 46,750,887,758 Rls. 1,559,775 $
24 12 1394 مشهد تركمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 2,052,330 44,956,911,903 Rls. 1,539,836 $
25 12 1394 مشهد تركمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 337,740 39,291,872,554 Rls. 1,358,979 $
26 12 1394 مشهد تركمنستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 145,804 39,193,426,540 Rls. 1,326,017 $
27 12 1394 مشهد تركمنستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 433,722 38,267,360,742 Rls. 1,295,276 $
28 12 1394 مشهد تركمنستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 723,080 37,936,439,643 Rls. 1,301,104 $
29 12 1394 مشهد تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 428,257 37,753,909,942 Rls. 1,284,557 $
30 12 1394 مشهد تركمنستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 1,234,149 36,746,735,933 Rls. 1,255,664 $
31 12 1394 مشهد تركمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 148,296 35,988,089,960 Rls. 1,210,314 $
32 12 1394 مشهد تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 637,169 34,172,768,148 Rls. 1,156,736 $
33 12 1394 مشهد تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 218,631 33,467,707,095 Rls. 1,133,285 $
34 12 1394 مشهد تركمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 515,965 33,261,826,556 Rls. 1,152,526 $
35 12 1394 مشهد تركمنستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 115,021 33,213,597,852 Rls. 1,132,431 $
36 12 1394 مشهد تركمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 339,485 32,654,883,007 Rls. 1,593,275 $
37 12 1394 مشهد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,589,264 31,930,598,418 Rls. 1,088,124 $
38 12 1394 مشهد تركمنستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 205,815 31,034,170,800 Rls. 1,057,810 $
39 12 1394 مشهد تركمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 500,500 29,781,365,000 Rls. 1,001,000 $
40 12 1394 مشهد تركمنستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 262,555 27,561,262,674 Rls. 918,947 $
41 12 1394 مشهد تركمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,087,176 27,407,092,247 Rls. 931,268 $
42 12 1394 مشهد تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 1,395,720 27,193,765,696 Rls. 907,221 $
43 12 1394 مشهد تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 287,679 25,582,316,589 Rls. 862,949 $
44 12 1394 مشهد تركمنستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 1,288,842 24,300,822,284 Rls. 823,809 $
45 12 1394 مشهد تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 269,692 24,224,730,699 Rls. 814,883 $
46 12 1394 مشهد تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 227,049 23,600,988,827 Rls. 796,847 $
47 12 1394 مشهد تركمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 153,651 23,111,612,353 Rls. 774,338 $
48 12 1394 مشهد تركمنستان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 391,778 21,781,550,257 Rls. 737,467 $
49 12 1394 مشهد تركمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 232,088 21,120,860,973 Rls. 722,200 $
50 12 1394 مشهد تركمنستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 106,425 21,106,577,370 Rls. 719,730 $
51 12 1394 مشهد تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,004,737 19,489,513,405 Rls. 660,298 $
52 12 1394 مشهد تركمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 215,600 19,205,765,700 Rls. 647,259 $
53 12 1394 مشهد تركمنستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 1,135,502 19,051,524,582 Rls. 653,821 $
54 12 1394 مشهد تركمنستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 74,613 18,704,337,386 Rls. 628,432 $
55 12 1394 مشهد تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,025,200 18,414,441,436 Rls. 618,377 $
56 12 1394 مشهد تركمنستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 324,576 17,033,183,916 Rls. 584,062 $
57 12 1394 مشهد تركمنستان 72104100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600ميليمتريابيشتر,آبکاري شده... باروي به طريق کنگره ا ي 319,032 15,948,029,760 Rls. 552,413 $
58 12 1394 مشهد تركمنستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 258,506 15,474,988,768 Rls. 517,012 $
59 12 1394 مشهد تركمنستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 238,303 15,339,021,715 Rls. 511,714 $
60 12 1394 مشهد تركمنستان 70193910 پشم شيشه 423,296 14,573,408,875 Rls. 491,651 $
61 12 1394 مشهد تركمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 253,365 14,491,446,789 Rls. 490,167 $
62 12 1394 مشهد تركمنستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 417,163 14,480,778,129 Rls. 493,335 $
63 12 1394 مشهد تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 134,942 13,775,063,189 Rls. 472,299 $
64 12 1394 مشهد تركمنستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 56,735 13,700,390,896 Rls. 479,552 $
65 12 1394 مشهد تركمنستان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 256,786 13,580,601,760 Rls. 463,829 $
66 12 1394 مشهد تركمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 539,731 13,025,489,030 Rls. 431,786 $
67 12 1394 مشهد تركمنستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 288,000 12,369,492,000 Rls. 432,000 $
68 12 1394 مشهد تركمنستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 14,805 12,338,811,240 Rls. 416,844 $
69 12 1394 مشهد تركمنستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 99,163 11,920,599,350 Rls. 405,379 $
70 12 1394 مشهد تركمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 54,651 11,834,767,786 Rls. 405,609 $
71 12 1394 مشهد تركمنستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 309,350 11,555,713,377 Rls. 393,207 $
72 12 1394 مشهد تركمنستان 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 86,523 11,300,543,025 Rls. 377,767 $
73 12 1394 مشهد تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 576,198 11,049,837,942 Rls. 374,172 $
74 12 1394 مشهد تركمنستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 544,252 10,848,922,735 Rls. 361,490 $
75 12 1394 مشهد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,399,035 10,778,528,202 Rls. 368,882 $
76 12 1394 مشهد تركمنستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 359,719 10,412,295,998 Rls. 347,662 $
77 12 1394 مشهد تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 818,881 9,839,715,049 Rls. 332,142 $
78 12 1394 مشهد تركمنستان 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 293,325 9,298,722,037 Rls. 322,503 $
79 12 1394 مشهد تركمنستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 105,251 9,239,133,071 Rls. 470,845 $
80 12 1394 مشهد تركمنستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 32,716 8,586,850,671 Rls. 293,796 $
81 12 1394 مشهد تركمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 78,460 8,508,209,340 Rls. 284,731 $
82 12 1394 مشهد تركمنستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 218,160 8,485,242,190 Rls. 287,599 $
83 12 1394 مشهد تركمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 189,353 8,015,362,121 Rls. 267,160 $
84 12 1394 مشهد تركمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرالياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 233,272 7,897,971,721 Rls. 269,902 $
85 12 1394 مشهد تركمنستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 70,991 7,878,822,950 Rls. 270,169 $
86 12 1394 مشهد تركمنستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 88,353 7,874,312,709 Rls. 265,059 $
87 12 1394 مشهد تركمنستان 28365000 کربنات کلسيم 3,113,154 7,400,443,859 Rls. 249,012 $
88 12 1394 مشهد تركمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 146,959 7,393,529,200 Rls. 249,278 $
89 12 1394 مشهد تركمنستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 139,220 7,286,589,219 Rls. 250,523 $
90 12 1394 مشهد تركمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 74,022 6,844,330,447 Rls. 232,034 $
91 12 1394 مشهد تركمنستان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 120,100 6,489,874,224 Rls. 216,180 $
92 12 1394 مشهد تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 427,290 6,447,099,700 Rls. 213,645 $
93 12 1394 مشهد تركمنستان 73065090 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي حداقل 2/203 ميليمتر و حداكثر 4/406 ميليمتر 205,374 6,432,923,157 Rls. 219,698 $
94 12 1394 مشهد تركمنستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 72,922 6,394,485,380 Rls. 214,317 $
95 12 1394 مشهد تركمنستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 46,360 6,129,454,176 Rls. 212,040 $
96 12 1394 مشهد تركمنستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 66,621 6,075,064,298 Rls. 201,285 $
97 12 1394 مشهد تركمنستان 15060000 ساير چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته. 181,479 6,008,006,117 Rls. 199,889 $
98 12 1394 مشهد تركمنستان 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 24,625 6,002,145,390 Rls. 201,925 $
99 12 1394 مشهد تركمنستان 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 28,696 5,778,000,000 Rls. 197,847 $
100 12 1394 مشهد تركمنستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 42,142 5,701,472,074 Rls. 190,258 $
مجموع کل
4,262,055,029,965 ريال
مجموع کل
144,811,226 دلار