آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 17,561,113 678,587,470,012 Rls. 22,830,122 $
2 12 1394 مشهد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 45,983,255 333,898,782,641 Rls. 11,328,761 $
3 12 1394 مشهد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 4,074,171 285,555,742,779 Rls. 9,788,638 $
4 12 1394 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 550,296 269,900,033,646 Rls. 9,079,460 $
5 12 1394 مشهد عراق 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 4,664,102 181,537,401,953 Rls. 6,063,340 $
6 12 1394 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 3,379,144 143,837,804,598 Rls. 4,897,578 $
7 12 1394 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 505,565 128,020,125,384 Rls. 4,297,301 $
8 12 1394 مشهد عراق 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 502,344 126,094,092,698 Rls. 4,267,977 $
9 12 1394 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 324,997 105,657,204,858 Rls. 3,534,258 $
10 12 1394 مشهد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 880,424 77,948,463,939 Rls. 2,659,417 $
11 12 1394 مشهد عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 1,255,023 76,314,044,794 Rls. 2,536,135 $
12 12 1394 مشهد عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 207,517 64,487,074,531 Rls. 2,193,970 $
13 12 1394 مشهد عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 1,071,511 59,966,588,878 Rls. 2,061,454 $
14 12 1394 مشهد عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 233,318 49,654,294,260 Rls. 1,694,266 $
15 12 1394 مشهد عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 298,435 46,916,967,641 Rls. 1,583,339 $
16 12 1394 مشهد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,965,235 44,171,779,691 Rls. 1,496,768 $
17 12 1394 مشهد عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 414,176 43,935,183,647 Rls. 1,491,030 $
18 12 1394 مشهد عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 552,466 38,547,337,888 Rls. 1,289,242 $
19 12 1394 مشهد عراق 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 608,766 35,535,680,198 Rls. 1,217,503 $
20 12 1394 مشهد عراق 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 123,183 30,940,603,926 Rls. 1,041,555 $
21 12 1394 مشهد عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 275,597 26,936,650,097 Rls. 920,685 $
22 12 1394 مشهد عراق 02071420 قطعات منجمد مرغ 401,597 24,058,067,144 Rls. 803,208 $
23 12 1394 مشهد عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 311,710 23,833,089,560 Rls. 802,782 $
24 12 1394 مشهد عراق 04031090 ماست 643,178 17,927,151,212 Rls. 610,116 $
25 12 1394 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 332,146 15,830,800,997 Rls. 535,549 $
26 12 1394 مشهد عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 344,792 15,532,042,961 Rls. 524,950 $
27 12 1394 مشهد عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 167,597 14,959,686,150 Rls. 502,356 $
28 12 1394 مشهد عراق 39269060 پريفرم (PET) 286,188 14,217,592,162 Rls. 486,199 $
29 12 1394 مشهد عراق 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 234,693 13,981,871,032 Rls. 473,502 $
30 12 1394 مشهد عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 517,590 12,984,305,339 Rls. 434,057 $
31 12 1394 مشهد عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 224,288 11,931,215,503 Rls. 403,614 $
32 12 1394 مشهد عراق 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 25,200 11,708,654,100 Rls. 414,301 $
33 12 1394 مشهد عراق 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 43,748 10,974,565,880 Rls. 366,260 $
34 12 1394 مشهد عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 82,470 8,990,459,207 Rls. 300,311 $
35 12 1394 مشهد عراق 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 80,400 8,437,500,400 Rls. 281,405 $
36 12 1394 مشهد عراق 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 133,988 7,797,605,350 Rls. 261,276 $
37 12 1394 مشهد عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 132,710 7,611,729,868 Rls. 252,150 $
38 12 1394 مشهد عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 60,565 7,400,575,230 Rls. 246,379 $
39 12 1394 مشهد عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 31,074 7,358,958,950 Rls. 244,070 $
40 12 1394 مشهد عراق 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 38,830 6,631,699,654 Rls. 222,660 $
41 12 1394 مشهد عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 193,586 6,529,450,122 Rls. 223,399 $
42 12 1394 مشهد عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 249,485 6,035,788,252 Rls. 209,475 $
43 12 1394 مشهد عراق 04022190 شير وخامه شير به شكل ريزدانه يا به هر شكل جامد ديگرغير مذكور 51,878 6,007,530,300 Rls. 207,514 $
44 12 1394 مشهد عراق 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 48,288 5,831,838,336 Rls. 193,152 $
45 12 1394 مشهد عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 3,149,054 5,628,804,689 Rls. 188,386 $
46 12 1394 مشهد عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 59,253 5,521,854,824 Rls. 195,389 $
47 12 1394 مشهد عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 54,452 5,463,392,561 Rls. 185,441 $
48 12 1394 مشهد عراق 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 63,876 5,358,881,790 Rls. 179,916 $
49 12 1394 مشهد عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 37,000 4,654,734,000 Rls. 155,413 $
50 12 1394 مشهد عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 19,901 4,565,679,451 Rls. 153,214 $
51 12 1394 مشهد عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 316,515 4,428,601,986 Rls. 148,120 $
52 12 1394 مشهد عراق 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 50,000 4,355,775,000 Rls. 150,000 $
53 12 1394 مشهد عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,997,000 4,278,929,410 Rls. 144,928 $
54 12 1394 مشهد عراق 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 35,035 4,184,050,870 Rls. 145,449 $
55 12 1394 مشهد عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 44,800 4,057,211,917 Rls. 134,398 $
56 12 1394 مشهد عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 46,419 4,002,199,887 Rls. 138,236 $
57 12 1394 مشهد عراق 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 83,750 3,976,871,697 Rls. 132,520 $
58 12 1394 مشهد عراق 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 72 3,835,942,278 Rls. 127,852 $
59 12 1394 مشهد عراق 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 20,740 3,733,038,120 Rls. 124,440 $
60 12 1394 مشهد عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 47,360 3,664,421,033 Rls. 122,411 $
61 12 1394 مشهد عراق 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 64,557 3,427,159,304 Rls. 116,147 $
62 12 1394 مشهد عراق 58012300 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, ازپنبه ،قطع شده ،غيرازشماره 58012200 25,132 3,390,612,615 Rls. 113,094 $
63 12 1394 مشهد عراق 40161010 قطعات ولوا زم مورد مصرف دربخش بهدا شت وپزشکي ا ز کائوچوي ا سفنجي( سايرا شياء ) 12,203 3,101,405,589 Rls. 103,759 $
64 12 1394 مشهد عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 51,450 3,085,340,800 Rls. 102,900 $
65 12 1394 مشهد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 106,226 3,047,950,066 Rls. 101,303 $
66 12 1394 مشهد عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 321,480 2,910,679,767 Rls. 96,437 $
67 12 1394 مشهد عراق 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 82,259 2,884,409,469 Rls. 100,641 $
68 12 1394 مشهد عراق 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,770 2,856,659,636 Rls. 100,484 $
69 12 1394 مشهد عراق 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 31,497 2,739,701,403 Rls. 94,382 $
70 12 1394 مشهد عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 19,201 2,624,759,810 Rls. 87,725 $
71 12 1394 مشهد عراق 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 11,000 2,539,642,490 Rls. 84,700 $
72 12 1394 مشهد عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 22,802 2,471,755,565 Rls. 82,085 $
73 12 1394 مشهد عراق 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 77,000 2,463,449,540 Rls. 81,620 $
74 12 1394 مشهد عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 45,059 2,406,016,839 Rls. 80,727 $
75 12 1394 مشهد عراق 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 4,900 2,342,991,840 Rls. 78,204 $
76 12 1394 مشهد عراق 33051000 شامپوها 31,206 2,280,020,942 Rls. 76,074 $
77 12 1394 مشهد عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 23,890 2,158,413,720 Rls. 71,670 $
78 12 1394 مشهد عراق 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 19,405 1,958,047,110 Rls. 67,917 $
79 12 1394 مشهد عراق 11031300 بلغور و زبره ذرت 330,000 1,933,588,800 Rls. 66,000 $
80 12 1394 مشهد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 16,000 1,931,584,000 Rls. 64,000 $
81 12 1394 مشهد عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 25,920 1,817,456,860 Rls. 60,496 $
82 12 1394 مشهد عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 25,163 1,704,386,040 Rls. 60,192 $
83 12 1394 مشهد عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,526 1,552,279,167 Rls. 52,578 $
84 12 1394 مشهد عراق 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 22,360 1,548,805,648 Rls. 51,428 $
85 12 1394 مشهد عراق 04090000 عسل طبيعي 10,165 1,492,297,010 Rls. 50,812 $
86 12 1394 مشهد عراق 04072090 ساير تخم هاي تازه پرندگان باستثناي تخم خوراکي غير مذکور 38,736 1,425,554,080 Rls. 50,277 $
87 12 1394 مشهد عراق 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 15,227 1,378,172,529 Rls. 45,681 $
88 12 1394 مشهد عراق 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 8,797 1,328,874,820 Rls. 43,985 $
89 12 1394 مشهد عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 39,424 1,293,194,336 Rls. 44,576 $
90 12 1394 مشهد عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 13,835 1,250,558,950 Rls. 41,525 $
91 12 1394 مشهد عراق 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 20,000 1,169,400,000 Rls. 40,000 $
92 12 1394 مشهد عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 21,535 1,133,432,595 Rls. 38,741 $
93 12 1394 مشهد عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 104,921 1,120,044,701 Rls. 37,401 $
94 12 1394 مشهد عراق 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 45,000 1,079,766,642 Rls. 35,774 $
95 12 1394 مشهد عراق 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 10,400 1,037,363,600 Rls. 36,400 $
96 12 1394 مشهد عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 19,200 1,034,671,050 Rls. 34,561 $
97 12 1394 مشهد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 39,520 970,937,032 Rls. 33,017 $
98 12 1394 مشهد عراق 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,730 931,557,760 Rls. 30,920 $
99 12 1394 مشهد عراق 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 17,156 909,978,498 Rls. 30,880 $
100 12 1394 مشهد عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 7,345 889,376,670 Rls. 30,849 $
مجموع کل
3,264,348,192,574 ريال
مجموع کل
110,317,561 دلار