آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد قطر 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 469 18,459,737,934 Rls. 627,128 $
2 12 1394 مشهد قطر 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 451 18,271,808,556 Rls. 624,310 $
3 12 1394 مشهد قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 204 9,240,245,810 Rls. 313,332 $
4 12 1394 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,411 3,815,245,418 Rls. 127,796 $
5 12 1394 مشهد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 10,482 3,194,119,720 Rls. 107,444 $
6 12 1394 مشهد قطر 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 2,639 2,281,700,656 Rls. 79,929 $
7 12 1394 مشهد قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 445,500 1,075,235,270 Rls. 37,867 $
8 12 1394 مشهد قطر 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 3,962 892,095,716 Rls. 30,507 $
9 12 1394 مشهد قطر 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 30 316,921,500 Rls. 10,500 $
10 12 1394 مشهد قطر 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,020 268,634,008 Rls. 9,359 $
11 12 1394 مشهد قطر 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 4 242,491,936 Rls. 8,053 $
12 12 1394 مشهد قطر 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 4,788 231,412,060 Rls. 8,140 $
13 12 1394 مشهد قطر 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 655 223,537,826 Rls. 7,660 $
14 12 1394 مشهد قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,758 207,505,355 Rls. 7,201 $
15 12 1394 مشهد قطر 08109020 زرشك تازه 807 204,742,350 Rls. 7,246 $
16 12 1394 مشهد قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 98 147,548,800 Rls. 4,900 $
17 12 1394 مشهد قطر 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 58 93,451,722 Rls. 3,094 $
18 12 1394 مشهد قطر 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 163 74,516,398 Rls. 2,487 $
19 12 1394 مشهد قطر 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,016 68,769,751 Rls. 2,419 $
20 12 1394 مشهد قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 383 46,007,120 Rls. 1,567 $
21 12 1394 مشهد قطر 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 420 37,941,120 Rls. 1,260 $
22 12 1394 مشهد قطر 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 974 33,233,501 Rls. 1,169 $
23 12 1394 مشهد قطر 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 237 29,891,683 Rls. 1,004 $
24 12 1394 مشهد قطر 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 118 27,285,096 Rls. 906 $
25 12 1394 مشهد قطر 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 101 24,745,634 Rls. 834 $
26 12 1394 مشهد قطر 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 269 21,596,660 Rls. 739 $
27 12 1394 مشهد قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 140 18,942,964 Rls. 629 $
28 12 1394 مشهد قطر 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 137 17,723,102 Rls. 601 $
29 12 1394 مشهد قطر 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 122 17,618,322 Rls. 593 $
30 12 1394 مشهد قطر 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 114 16,643,775 Rls. 570 $
31 12 1394 مشهد قطر 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 105 15,443,360 Rls. 526 $
32 12 1394 مشهد قطر 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 39 13,548,600 Rls. 468 $
33 12 1394 مشهد قطر 11042200 دا نه هاي کار شده ا ز جو دوسر. 454 12,906,766 Rls. 454 $
34 12 1394 مشهد قطر 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 331 11,028,174 Rls. 371 $
35 12 1394 مشهد قطر 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 288 10,711,584 Rls. 374 $
36 12 1394 مشهد قطر 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 20 9,991,872 Rls. 332 $
37 12 1394 مشهد قطر 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 216 8,411,645 Rls. 281 $
38 12 1394 مشهد قطر 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 68 7,787,472 Rls. 258 $
39 12 1394 مشهد قطر 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 22 6,575,800 Rls. 220 $
40 12 1394 مشهد قطر 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 119 6,424,659 Rls. 214 $
41 12 1394 مشهد قطر 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 116 6,135,792 Rls. 208 $
42 12 1394 مشهد قطر 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 68 5,799,516 Rls. 204 $
43 12 1394 مشهد قطر 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 30 4,931,850 Rls. 165 $
44 12 1394 مشهد قطر 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 57 4,283,565 Rls. 143 $
45 12 1394 مشهد قطر 62052000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زپنبه. 8 3,710,316 Rls. 123 $
46 12 1394 مشهد قطر 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 10 3,252,528 Rls. 108 $
47 12 1394 مشهد قطر 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 6 2,716,290 Rls. 90 $
48 12 1394 مشهد قطر 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 105 2,554,320 Rls. 87 $
49 12 1394 مشهد قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 40 2,026,800 Rls. 72 $
50 12 1394 مشهد قطر 62079900 زيرپوش چسبان وهمانند,لباس حوله ا ي حمام, ربدوشامبر وهمانند,مردا نه ياپسرا نه, ا زموا دنسجي غير از پنبه 12 1,733,620 Rls. 58 $
مجموع کل
59,741,324,290 ريال
مجموع کل
2,034,002 دلار
[1]