آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 53,220 28,244,358,147 Rls. 940,759 $
2 12 1394 مشهد كويت 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 371 17,776,463,835 Rls. 603,738 $
3 12 1394 مشهد كويت 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 175 8,807,664,030 Rls. 293,872 $
4 12 1394 مشهد كويت 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 21,535 2,422,520,157 Rls. 80,859 $
5 12 1394 مشهد كويت 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 21,047 2,372,009,640 Rls. 79,238 $
6 12 1394 مشهد كويت 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 39 2,153,018,604 Rls. 72,811 $
7 12 1394 مشهد كويت 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 22,790 1,599,993,472 Rls. 53,008 $
8 12 1394 مشهد كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,082 1,054,697,915 Rls. 35,933 $
9 12 1394 مشهد كويت 01063990 سايرحيوانات زنده از نوع پرندگان بجز براي تحقيقات غيراز رديفهاي 010631لغايت 01063390 12 905,520,000 Rls. 30,000 $
10 12 1394 مشهد كويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 10,512 747,644,199 Rls. 26,440 $
11 12 1394 مشهد كويت 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 29 672,000,750 Rls. 22,350 $
12 12 1394 مشهد كويت 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 757 652,612,950 Rls. 22,853 $
13 12 1394 مشهد كويت 04090000 عسل طبيعي 3,600 623,859,120 Rls. 20,880 $
14 12 1394 مشهد كويت 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,009 543,818,628 Rls. 18,092 $
15 12 1394 مشهد كويت 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 5 333,023,140 Rls. 11,275 $
16 12 1394 مشهد كويت 08109020 زرشك تازه 500 135,868,500 Rls. 4,500 $
17 12 1394 مشهد كويت 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 120 90,540,000 Rls. 3,000 $
18 12 1394 مشهد كويت 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 523 89,850,340 Rls. 3,026 $
19 12 1394 مشهد كويت 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 92 64,283,400 Rls. 2,130 $
20 12 1394 مشهد كويت 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 178 54,758,740 Rls. 1,918 $
21 12 1394 مشهد كويت 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 1,390 47,508,374 Rls. 1,574 $
22 12 1394 مشهد كويت 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 970 37,013,728 Rls. 1,227 $
23 12 1394 مشهد كويت 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 25 24,143,200 Rls. 800 $
24 12 1394 مشهد كويت 91051900 ساعتهاي شماطه اي غيربرقي 48 23,000,208 Rls. 762 $
25 12 1394 مشهد كويت 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 89 18,502,792 Rls. 613 $
26 12 1394 مشهد كويت 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 170 18,502,792 Rls. 613 $
27 12 1394 مشهد كويت 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 46 18,278,414 Rls. 614 $
28 12 1394 مشهد كويت 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 60 13,944,546 Rls. 462 $
29 12 1394 مشهد كويت 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 30 12,494,934 Rls. 414 $
30 12 1394 مشهد كويت 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 983 12,180,966 Rls. 412 $
31 12 1394 مشهد كويت 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 85 8,877,366 Rls. 306 $
32 12 1394 مشهد كويت 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 145 7,694,550 Rls. 261 $
33 12 1394 مشهد كويت 91059900 ساعتهاي روميزي وهمانند(غيربرقي)غير مذکوردرجاي ديگر 75 5,831,543 Rls. 203 $
34 12 1394 مشهد كويت 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 60 4,385,778 Rls. 151 $
35 12 1394 مشهد كويت 09096190 تخم رازيانه رومي ، تخم باديان ، زيره سياه يا مرزه ، تخم سرو كوهي در بستهکبندي آماده براي خرد نشده وساييده نشده در بسته بندي براي غيرخرده فروشي 48 4,345,920 Rls. 144 $
36 12 1394 مشهد كويت 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 30 4,342,500 Rls. 150 $
37 12 1394 مشهد كويت 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 21 3,184,790 Rls. 106 $
38 12 1394 مشهد كويت 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 20 1,358,334 Rls. 47 $
39 12 1394 مشهد كويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5 452,760 Rls. 15 $
40 12 1394 مشهد كويت 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 3 443,445 Rls. 15 $
مجموع کل
69,610,992,508 ريال
مجموع کل
2,335,570 دلار
[1]