آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 193,270 94,055,494,335 Rls. 3,188,687 $
2 12 1394 مشهد لبنان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 159,700 41,340,588,250 Rls. 1,432,018 $
3 12 1394 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 400,500 23,656,374,000 Rls. 800,929 $
4 12 1394 مشهد لبنان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 75,000 21,621,605,000 Rls. 720,000 $
5 12 1394 مشهد لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 13,883,260,000 Rls. 460,000 $
6 12 1394 مشهد لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,277 2,262,131,197 Rls. 76,519 $
7 12 1394 مشهد لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 793 91,411,656 Rls. 3,166 $
8 12 1394 مشهد لبنان 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 33 31,666,950 Rls. 1,050 $
9 12 1394 مشهد لبنان 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 28 6,202,966 Rls. 214 $
مجموع کل
196,948,734,354 ريال
مجموع کل
6,682,582 دلار
[1]