آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 28492010 کربورسيليسيم باا ندا زه ذرا ت کمترومساوي 10ميلي متر به خلوص کمتر ا ز98درصد 756,111 35,557,526,551 Rls. 1,218,409 $
مجموع کل
35,557,526,551 ريال
مجموع کل
1,218,409 دلار
[1]