آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 90,806 8,954,344,371 Rls. 299,541 $
2 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 112,300 6,092,151,930 Rls. 202,140 $
3 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 20,230 5,793,305,562 Rls. 192,185 $
4 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 38,551 3,356,486,439 Rls. 115,653 $
5 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 09021000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بستهکهاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد. 51,519 2,896,876,935 Rls. 95,994 $
6 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 18,000 2,445,349,500 Rls. 81,000 $
7 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 16,000 2,173,248,000 Rls. 72,000 $
8 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 38,860 1,986,679,670 Rls. 66,062 $
9 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 19,111 1,671,373,638 Rls. 55,424 $
10 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 5,000 1,207,576,000 Rls. 40,000 $
11 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 19,404 1,013,658,527 Rls. 33,687 $
12 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,220 973,390,264 Rls. 32,494 $
13 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,494 957,648,270 Rls. 31,903 $
14 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 6,233 545,515,604 Rls. 18,076 $
15 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 5,040 456,111,600 Rls. 15,120 $
16 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 1,400 21,135,100 Rls. 700 $
17 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 242 16,021,712 Rls. 532 $
18 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 154 9,226,448 Rls. 308 $
مجموع کل
40,570,099,570 ريال
مجموع کل
1,352,819 دلار
[1]