آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه ازاد جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 13,871,320 182,805,679,986 Rls. 6,221,359 $
2 12 1394 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 44,990 407,636,394 Rls. 13,497 $
مجموع کل
183,213,316,380 ريال
مجموع کل
6,234,856 دلار
[1]