آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويزه اقتصادي سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويزه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 7,958,844 116,267,129,894 Rls. 3,946,784 $
2 12 1394 منطقه ويزه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 708,313 25,170,787,846 Rls. 885,391 $
مجموع کل
141,437,917,740 ريال
مجموع کل
4,832,175 دلار
[1]