آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 178,146 87,156,945,381 Rls. 2,938,622 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 173,550 46,880,678,325 Rls. 1,568,175 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 42,100 11,471,748,000 Rls. 380,300 $
مجموع کل
145,509,371,706 ريال
مجموع کل
4,887,097 دلار
[1]