آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تاجيكستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 178,945 43,208,395,518 Rls. 1,474,768 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 508,271 3,599,185,520 Rls. 120,969 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تاجيكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 5,850 337,311,000 Rls. 11,700 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تاجيكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,479 46,749,750 Rls. 1,625 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تاجيكستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 400 19,454,800 Rls. 680 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تاجيكستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 68 8,554,390 Rls. 299 $
7 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تاجيكستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 70 1,802,430 Rls. 63 $
مجموع کل
47,221,453,408 ريال
مجموع کل
1,610,104 دلار
[1]