آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 169,270 42,978,905,320 Rls. 1,451,433 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 52,000 13,513,814,000 Rls. 449,000 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,650 12,623,761,425 Rls. 423,096 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,000 314,685,000 Rls. 10,500 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 5,250 205,405,200 Rls. 6,825 $
مجموع کل
69,636,570,945 ريال
مجموع کل
2,340,854 دلار
[1]