آمار کل " صادرات به" کشور (كانادا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 202,240 99,397,871,430 Rls. 3,335,905 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 57,500 14,988,128,500 Rls. 500,750 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 38,495 10,289,365,920 Rls. 340,904 $
مجموع کل
124,675,365,850 ريال
مجموع کل
4,177,559 دلار
[1]