آمار کل " صادرات به" کشور (ليتواني) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ليتواني 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 197,500 47,689,937,000 Rls. 1,600,750 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ليتواني 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 22,500 5,368,405,500 Rls. 177,750 $
مجموع کل
53,058,342,500 ريال
مجموع کل
1,778,500 دلار
[1]