آمار کل " صادرات به" کشور (مكزيك) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان مكزيك 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 144,000 33,180,803,000 Rls. 1,136,662 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان مكزيك 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 48,000 11,445,772,800 Rls. 379,200 $
مجموع کل
44,626,575,800 ريال
مجموع کل
1,515,862 دلار
[1]