آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,183,800 283,676,830,080 Rls. 9,489,975 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 401,600 100,364,692,160 Rls. 3,330,620 $
مجموع کل
384,041,522,240 ريال
مجموع کل
12,820,595 دلار
[1]