آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 220,000 21,981,064,000 Rls. 755,428 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 253,556 13,458,527,715 Rls. 469,045 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 7,000 1,969,758,000 Rls. 66,000 $
مجموع کل
37,409,349,715 ريال
مجموع کل
1,290,473 دلار
[1]