آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 1,804,150 260,757,589,600 Rls. 8,830,803 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,635 13,444,543,075 Rls. 449,049 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13019010 باريچه 11,000 9,441,300,000 Rls. 330,000 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,314 2,174,223,744 Rls. 73,533 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 10,983 1,456,532,664 Rls. 48,633 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 26,502 1,430,577,957 Rls. 47,702 $
7 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 23,345 1,247,723,457 Rls. 41,605 $
8 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 8,961 603,646,880 Rls. 20,152 $
9 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 4,382 592,153,830 Rls. 19,719 $
10 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 5,481 361,931,584 Rls. 12,103 $
11 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,334 314,669,880 Rls. 10,503 $
12 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 5,400 291,133,440 Rls. 9,720 $
13 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20079100 مركبات 2,884 190,066,344 Rls. 6,345 $
14 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,520 125,268,066 Rls. 4,158 $
15 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,212 79,699,564 Rls. 2,667 $
16 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 248 9,876,054 Rls. 327 $
مجموع کل
292,520,936,139 ريال
مجموع کل
9,907,020 دلار
[1]