آمار کل " صادرات به" کشور (اتريش) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اتريش 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 55,965 44,944,257,690 Rls. 1,511,340 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اتريش 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 3,783 283,333,306 Rls. 9,458 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اتريش 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,762 202,868,804 Rls. 6,772 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اتريش 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 814 43,827,091 Rls. 1,463 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اتريش 20029010 رب گوجه فرنگي 804 43,347,779 Rls. 1,447 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اتريش 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 316 37,925,562 Rls. 1,266 $
7 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اتريش 20079100 مركبات 504 33,222,313 Rls. 1,109 $
8 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اتريش 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 480 25,882,848 Rls. 864 $
مجموع کل
45,614,665,393 ريال
مجموع کل
1,533,719 دلار
[1]