آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 1,606,870 96,083,882,900 Rls. 3,285,019 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 3,507,380 66,889,294,156 Rls. 2,279,437 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,100,000 6,698,323,750 Rls. 225,428 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 64,840 3,359,978,128 Rls. 115,947 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 86,400 2,209,956,480 Rls. 73,440 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 26,180 1,788,049,677 Rls. 59,690 $
7 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 21,345 1,431,621,414 Rls. 48,666 $
8 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 11,257 1,017,843,134 Rls. 34,796 $
9 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 22,808 642,045,200 Rls. 22,722 $
10 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 10,600 638,035,200 Rls. 21,200 $
11 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 21,600 549,992,160 Rls. 18,360 $
12 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 6,153 501,446,792 Rls. 16,613 $
13 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 70193910 پشم شيشه 13,750 492,663,248 Rls. 16,502 $
14 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 65,920 362,305,725 Rls. 12,095 $
15 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 119,904 303,397,973 Rls. 10,192 $
16 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 16,993 300,160,044 Rls. 10,196 $
17 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 23,174 189,383,808 Rls. 6,528 $
18 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 8,994 162,856,676 Rls. 5,396 $
19 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي 2/203 ميليمتر وبالاتر 4,570 127,928,010 Rls. 4,555 $
مجموع کل
183,749,164,475 ريال
مجموع کل
6,266,780 دلار
[1]