آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 74,000,000 95,719,040,000 Rls. 3,358,703 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 220,122 9,110,728,913 Rls. 308,197 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,500,000 4,163,460,000 Rls. 140,000 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 165,672 3,104,483,604 Rls. 103,641 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 52,704 2,750,860,514 Rls. 94,799 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 30,628 2,329,438,417 Rls. 77,184 $
7 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 10,800 1,382,324,940 Rls. 48,560 $
8 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 10,320 1,348,283,232 Rls. 46,405 $
9 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 17,484 1,253,896,740 Rls. 43,670 $
10 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 13,860 1,037,936,988 Rls. 34,652 $
11 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 15,738 830,119,752 Rls. 28,316 $
12 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 3,474 471,134,151 Rls. 15,633 $
13 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 70193910 پشم شيشه 12,172 437,668,790 Rls. 14,606 $
14 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,136 388,197,992 Rls. 12,882 $
15 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 807 163,891,106 Rls. 5,497 $
16 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 500 82,296,525 Rls. 2,803 $
17 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 5,148 71,597,700 Rls. 2,467 $
18 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 840 53,112,444 Rls. 1,846 $
19 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 568 39,124,540 Rls. 1,306 $
20 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 270 24,456,330 Rls. 810 $
21 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 40610000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 345 23,935,119 Rls. 793 $
22 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 310 23,219,000 Rls. 775 $
مجموع کل
124,809,206,797 ريال
مجموع کل
4,343,544 دلار
[1]