آمار کل " صادرات به" کشور (منطقه آزاد كيش) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز منطقه آزاد كيش 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 230,125 53,310,485,400 Rls. 1,841,000 $
مجموع کل
53,310,485,400 ريال
مجموع کل
1,841,000 دلار
[1]