آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 211,000 34,565,907,000 Rls. 1,191,000 $
مجموع کل
34,565,907,000 ريال
مجموع کل
1,191,000 دلار
[1]