آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي لرستان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 5,449,000 191,957,149,000 Rls. 6,594,623 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 1,952,000 35,666,672,550 Rls. 1,225,706 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 41,593 1,813,849,784 Rls. 62,390 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذکور درجاي ديگر 75,000 524,574,000 Rls. 17,994 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 71,312 497,448,253 Rls. 17,075 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 30,000 215,654,400 Rls. 7,200 $
مجموع کل
230,675,347,987 ريال
مجموع کل
7,924,988 دلار
[1]