آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 963,306 33,882,851,657 Rls. 1,155,967 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 277,167 14,441,686,073 Rls. 498,897 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 198,351 12,415,525,937 Rls. 416,543 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,720 146,693,640 Rls. 5,160 $
مجموع کل
60,886,757,307 ريال
مجموع کل
2,076,566 دلار
[1]