آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم عراق 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 586,676 55,999,186,928 Rls. 1,877,352 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 291,140 15,306,452,338 Rls. 523,889 $
مجموع کل
71,305,639,266 ريال
مجموع کل
2,401,241 دلار
[1]